ข่าว E3

ผ้าขาวม้าทอใจ” โพสต์ลง IG และติด #ผ้าขาวม้าทอใจ2561
ผ้าขาวม้าทอใจ” โพสต์ลง IG และติด #ผ้าขาวม้าทอใจ2561
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ขอเชิญร่วมแสดงมุมมองของเสน่ห์ผ้าขาวม้าทอมือ ผ่าน IG ร่วมสนุกชิงรางวัล รวม 98,000 บาท
ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)  พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี เร่งเดินหน้าตามแผนงาน 2561
ประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี เร่งเดินหน้าตามแผนงาน 2561
คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) พร้อมด้วยคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติ (คณะที่ 4 การลดความเลื่อมล้ำ) และเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 14 แห่ง จัดการประชุมครั้งที่ 2/2561 พร้อมโชว์ผลงาน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 3 ปี
การประกวด otop junior contest ปี2
การประกวด otop junior contest ปี2
ขอเชิญน้องๆภายใต้กลุ่มชมรมระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวด OTOP Junior Contest ปี2 ชิงทุนการศึกษา
กระทรวงมหาดไทยโชว์ผลงานประชารัฐ E3
กระทรวงมหาดไทยโชว์ผลงานประชารัฐ E3
กระทรวงมหาดไทย โชว์ผลงานประชารัฐ e3 สร้างรายได้แล้ว กว่า 2 พันล้านบาท
แถลงข่าวการดำเนินงานและผลสำเร็จ
แถลงข่าวการดำเนินงานและผลสำเร็จ
คณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) จัดแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปี
กรมการพัฒนาชุมชน จัดแรลลี่  A Journey from Local to Global
กรมการพัฒนาชุมชน จัดแรลลี่ A Journey from Local to Global
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน และ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค จัดงานแรลลี่ งาน “A Journey from Local to Global” โดยใช้เส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-เชียงของ-หลวงน้ำทา-สิบสองปันนา-คุนหมิง ระยะทาง 1,800 กิโลเมตร
หัวหน้าทีมภาคเอกชน   ร่วมอภิปราย เรื่องประชารัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0
หัวหน้าทีมภาคเอกชน ร่วมอภิปราย เรื่องประชารัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมอภิปราย เรื่อง “ประชารัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 และการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy)”
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
คุณประวิช สุขุม เลขานุการภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมเป็นวิทยากร
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย โชว์ผลงาน 365 วัน จัดงาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย : The Charm of Pakaoma”
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย โชว์ผลงาน 365 วัน จัดงาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย : The Charm of Pakaoma”
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย : The Charm of Pakaoma” เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี
6 กันยายน 2560 ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ”สานพลังเพื่อบ้านเกิด” รุ่นที่ 2
6 กันยายน 2560 ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ”สานพลังเพื่อบ้านเกิด” รุ่นที่ 2
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ ”สานพลังเพื่อบ้านเกิด” รุ่นที่ 2
พล.อ อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีบไทย OTOP
พล.อ อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีบไทย OTOP
พล.อ อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีบไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2560
หัวหน้าทีมภาคเอกชนร่วมประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 (HLPF)
หัวหน้าทีมภาคเอกชนร่วมประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 (HLPF)
เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 หัวหน้าทีมภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุม High – Level Political Forum on Sustainable Development in 2017 (HLPF)
รับข่าวสารทางอีเมล์:
Top