วีดีทัศน์

 e3 ลงพื้นที่ประชารัฐจังหวัดอ่างทอง
e3 ลงพื้นที่ประชารัฐจังหวัดอ่างทอง
ตอนที่ 1/1
e3ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร 2561
e3ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร 2561
ตอนที่ 1/1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561
e3ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2561
e3ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2561
ตอนที่ 1/1 วันที่ 8 กันยายน 2561
บรรยายพิเศษ ”การจัดการโครงการประชารัฐสู่ความเป็นเลิศ”
บรรยายพิเศษ ”การจัดการโครงการประชารัฐสู่ความเป็นเลิศ”
ตอนที่ 1/2 วันที่ 16-20 ธันวาคม 2561
ผ้าขาวม้า จากรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผ้าขาวม้า จากรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ความรู้สึกและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีต่อโครงการประชารัฐ
ความรู้สึกและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีต่อโครงการประชารัฐ
ตอนที่ 1/1 วันที่ 19 ธันวาคม 2560
บทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการประชารัฐรักสามัคคี
บทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการประชารัฐรักสามัคคี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการจดจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในการจดจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีฯ
แนวทาง Social Enterprise เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
แนวทาง Social Enterprise เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ผลการดำเนินโครงการประชารัฐรักสามัคคี 2559
ผลการดำเนินโครงการประชารัฐรักสามัคคี 2559
การคัดเลือกผู้เข้ารอบ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย
การคัดเลือกผู้เข้ารอบ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย
รายการบันทึกไทยเบฟ ขับเคลื่อน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
รายการบันทึกไทยเบฟ ขับเคลื่อน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
รับข่าวสารทางอีเมล์:
Top