นโยบาย “สานพลังประชารัฐ” เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ได้ใช้ศักยภาพของตน เพื่อแปรเปลี่ยนมาเป็นพลัง ในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากขึ้นมา ณ จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้เองที่เมล็ดพันธุ์แห่ง “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ได้ถูกบ่มเพาะขึ้นด้วยความตั้งใจจริง และกำลังเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและงดงาม ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเสมือนสัญญาณแห่งความสำเร็จที่แข็งแกร่ง ของเศรษฐกิจไทยในวันข้างหน้า เอาไว้ให้ประชาชน และประเทศไทยก้าวสู่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

ข่าว E3

ผ้าขาวม้าทอใจ” โพสต์ลง IG และติด #ผ้าขาวม้าทอใจ2561
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ขอเชิญร่วมแสดงมุมมองของเสน่ห์ผ้าขาวม้าทอมือ ผ่าน IG ร่วมสนุกชิงรางวัล รวม 98,000 บาท

การประชุม
เอกสาร
วิดีโอ

 e3 ลงพื้นที่ประชารัฐจังหวัดอ่างทอง
e3 ลงพื้นที่ประชารัฐจังหวัดอ่างทอง
ตอนที่ 1/1
e3ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร 2561
e3ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร 2561
ตอนที่ 1/1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561
e3ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2561
e3ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 2561
ตอนที่ 1/1 วันที่ 8 กันยายน 2561
บรรยายพิเศษ ”การจัดการโครงการประชารัฐสู่ความเป็นเลิศ”
บรรยายพิเศษ ”การจัดการโครงการประชารัฐสู่ความเป็นเลิศ”
ตอนที่ 1/2 วันที่ 16-20 ธันวาคม 2561


รับข่าวสารทางอีเมล์:
Top